Am
Kota leutik camperenik
F                  Am
Najan leutik tapi resik
Am                 F
Ngaliwat Cadas Pangeran
                Am
Mmmh, kota SumedangE                Am
Dipapaes ku Cipeles
F                 Am
Tampomas nu matak waas
Am               F
Cimalaka
pamandian
                 Am
Ngagenyas caina herang


Am
Jajaka sareng nyi mojang
Bb                Am
Indit mawa sari asih
Am                F
Nyacapkeun rasa katineung
                  Am
Cimalaka jadi jugjugan


Am
Caang bulan opat welas
                 Am
Caang mabray cahayana
                Bb
Nambah endah katinggalna
          Am
Kota Sumedang

Int : Am…. F Am F Am

Leave a Reply

Your email address will not be published.